Transport towarów ADR Gdańsk

Produkty niebezpieczne, szczególnie te, które mogą oddziaływać negatywnie na zdrowie człowieka lub skazić środowisko, wymagają specjalistycznego podejścia – nie tylko w zakresie magazynowania, ale i ich przewozu. Transport towarów ADR wymusza stosowanie nadzwyczajnych zabezpieczeń, jak i zatrudnienie wykwalifikowanej, doświadczonej kadry umiejącej obchodzić się z takim ładunkiem. Przygotowanie całego procesu wymaga szczegółowego zaplanowania działania, a także odpowiednich licencji i zaświadczeń, wydawanych przez uprawnione do tego organy.

Jeśli potrzebujesz specjalistów od spedycji, zajmujących się transportem towarów niebezpiecznych – Transport System to odpowiednia firma, obsługująca m.in. Klientów z Gdańska. Jako doświadczeni spedytorzy mamy szerokie doświadczenie w przewożeniu najróżniejszych produktów, w tym ładunków ADR. Nasza kadra, zajmująca się tego rodzaju transportem, to wykwalifikowani profesjonaliści ze wszystkimi wymaganymi uprawnieniami. Ponadto dysponujemy własnymi pojazdami, które są w pełni dostosowane do bezpiecznego przewozu poszczególnych substancji niebezpiecznych.

Jakie towary wchodzą w katalog ADR?

Konwencja ADR współcześnie obejmuje 46 państw Europy, a jej szczegółowe regulacje są aktualizowane co dwa lata. Do substancji i produktów niebezpiecznych wchodzą m.in.:

  • materiały wybuchowe,
  • materiały utleniające,
  • materiały promieniotwórcze,
  • materiały żrące,
  • gazy,
  • paliwa ciekłe

i wiele innych produktów, w razie wycieku zagrażających skażeniem czy degradacją środowiska lub powodujących niebezpieczeństwo dla ludzi. Stąd też przed transportem takiego ładunku, konieczne jest przedstawienie Karty Charakterystyki Produktu, informującej o rodzaju towaru ADR, jego właściwościach, a także o tym, jak zachowuje się w czasie przewozu.

Chcesz mieć pewność, że transport odbędzie się zgodnie z restrykcyjnymi przepisami? Szukasz w Gdańsku fachowców, którzy dysponują odpowiednimi kwalifikacjami i pojazdami z należytymi oznaczeniami? Skontaktuj się z naszą obsługą. Pomożemy Ci zorganizować przewóz towarów ADR.

Sprawdź również Wynajem kontenerów